• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Okopy Kenfederatów Barskich, Beskid Niski: 3.05.2018

W dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a zarazem w 250 rocznicę Konfederacji Barskiej wybraliśmy się szlakiem tychże wydarzeń z przed ćwierć wieku. Małe poranne perturbacje techniczne nikogo nie zraziły, a obecność na wycieczce Prezesa PTT Wojtka Szaroty pomogła prowadzącemu wycieczkę Krzyśkowi Jankowskiemu sprowadzić wszystko na dobre tory. W pięknej pogodzie wychodzimy z Muszynki na Okopy Konfederatów Barskich , gdzie zapoznajemy się z historią tego zrywu wolnościowego określanego przez niektórych historyków mianem pierwszego powstania narodowego. Dochodzimy do granicy ze Słowacją i po przejściu Przełęczy Tylickiej (683 m n.p.m.) opuszczamy Beskid Sądecki i wkraczamy w Beskid Niski. Cały czas towarzyszą nam przepiękne widoki, to w stronę Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.) i Pienin, to Busova (1002m n.p.m.) i Lackoewj (997 m n.p.m.). Tą ostatnią, dzisiejszego dnia, część uczestników wycieczki „połknie” na podwieczorek. Reszta grupy z Przełęczy Beskid (664 m n.p.m.) schodzi do Izb i podchodzi do Bielicznej. W cieniu lip, otaczających miejscową cerkiew pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i zapewne pamiętających czasy Konfederacji Barskiej, przygotowują ognisko, do którego zdobywcy najwyższego wzniesienia Beskidu Niskiego przez Przełęcz Pułaskiego i źródła rzeki Białej, dołączają. Jeszcze tylko krótka wizyta w Banicy i w promieniach zachodzącego słońca wracamy do domów.(KJ)