• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

KSE: Rachelowskie Góry, 2.05.2017

Wycieczka w dniu 2 maja nie mogła się odbyć bez biało - czerwonej flagi. Już w autobusie linii 26 w kierunku Kamionki Wielkiej się pojawiła i towarzyszyła nam w ciągu całego dnia. Odwiedzamy znany nam już z wcześniejszych odwiedzin obszar na pograniczu Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Niskiego. Od ostatniego przystanku już tylko chwilę do ładnie zagospodarowanego miejsca biwakowego i rekreacyjnego, gdzie zapada decyzja o odwiedzeniu Rachelowskich Gór. Ścieżka przyrodniczo – turystyczna o tej samej nazwie to ok. 3 godz. marszu z 8 przystankami obrazującymi bioróżnorodność tego obszaru, z licznym ptakami i urozmaiconymi krajobrazami . Jest on atrakcyjny zarówno dla turysty pieszego jak i rowerowego. Jak to już w zwyczaju KSE pomimo wysokiej temperatury jest czas i na ognisko i na tańce. Takich rzeczy nie zobaczycie państwo nawet w TV komercyjnych – taniec na usypisku żużla!. Przy hymnie KSE następuje w postawie zasadniczej uczestników zdjęcie flagi z drzewca . Dalej już na spocznij dojście do przystanku. (WLZ)