• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Pielgrzymka do Częstochowy: 10-11.03.2018

Organizatorami XXXIV Pielgrzymki Przewodnickiej byli przewodnicy województwa śląskiego. Zanim dotarliśmy do Częstochowy zwiedziliśmy ruiny zamku biskupów krakowskich w Siewierzu. Program pielgrzymki obejmował udział w uroczystościach religijnych, jak również szereg prelekcji przybliżających Ziemię Śląską. Wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, w mszach św. w Kaplicy Cudownego Obrazu MB i w Bazylice oraz w Apelu Jasnogórskim i odsłonięciu Cudownego Obrazu. Ks. Andrzej Stasiak - kustosz Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej wygłosił prelekcję o „50 rocznicy koronacji cudownej figury NMP Anielskiej”, a dr Paweł Matyszkiewicz opowiedział o „Historii ruchu niepodległościowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Równie interesująca była prelekcja o. dr Jana Stanisława Rudzińskiego, kustosza Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, o „Miejscu Jasnej Góry w drodze do wolności” oraz przewodnika Roberta Barówa z Sosnowca o „Sanktuariach Zagłębia Dąbrowskiego”. Za rok organizatorami pielgrzymki będą przewodnicy z Zakopanego. W drodze powrotnej odwiedziliśmy grób naszego kolegi i przewodnika Krzysztofa Żuczkowskiego, który spoczywa na cmentarzu w Będzinie. (ZS)