• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Spotkanie opłatkowe w Zajeździe Sądeckim: 5.01.2018

W przeddzień święta Trzech Króli członkowie i sympatycy sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego spotkali się na tradycyjnym opłatku. Z pomocą slajdów mogliśmy prześledzić i powspominać ubiegłoroczne wycieczki oraz działalność poszczególnych sekcji. Gospodarz spotkania prezes Wojciech Szarota złożył wszystkim noworoczne życzenia, a turystyczne towarzystwo połamało się opłatkiem. Legitymujący się 10, 20 i 25 – letnim stażem w PTT wyróżnieni zostali dyplomami i odznakami przyznanymi przez Zarząd Główny PTT, a najbardziej zaangażowani w społeczną działalność na rzecz oddziału otrzymali nagrody książkowe. Po uroczystym obiedzie tańczono do późnych godzin nocnych. (ZS)