PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Facebook

"Beskid" pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Biblioteczka
Śpiewnik
Konkursy
Jak się zapisać do PTT?
Polary I podkoszulki
Twój Mount Everest
Rabaty dla PTT
AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
15.10.2017 TWÓJ MOUNT EVEREST

Prosimy o składanie swoich „Mount Everestów” w ramach wycieczek PTT do 15 października 2017 r. w „Wakacyjnym Raju”. Zasady regulaminowe oraz arkusze potwierdzeń są dostępne na stronie internetowej oddziału w zakładce „Twój Mount Everest”. Podsumowanie akcji będzie miało miejsce  22 października w Łomnicy podczas Zakończenia Sezonu. (ZS)

16.09.2017 JUBILEUSZ SZKOLNEGO KOŁA PTT W ŁABOWEJKoło PTT przy Zespole Szkół w Łabowej działa prężnie już pięć lat. We wrześniu 2012 roku pierwszą swoją wycieczkę zorganizowało w słowackie Tatry. Pięć lat później, na świętowanie, wybrało się nad Czarny Staw Gąsienicowy. Z okazji jubileuszu prezes Wojciech Szarota i Zarząd Oddziału uhonorowali Szkolne Koło PTT w Łabowej okolicznościowym grawertonem z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej działalności. Prezes Koła – pani Dorota Rolka oraz organizator i przewodnik wycieczek dla dzieci – Joanna Król zostały uhonorowane Listem Gratulacyjnym „za zaangażowanie i społeczny wkład pracy w organizację wycieczek, propagowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki i piękna polskich gór oraz idei Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. Młodzi turyści otrzymali turystyczne  i słodkie upominki. (ZS)


15.09.2017 V ROCZNICA ŚMIERCI RYŚKA PATYKA

16 września minie pięć lat od tragicznej śmierci Ryśka. Spotkajmy się w przeddzień tej smutnej rocznicy w piątek 15 września o godz. 17:30 przy Jego grobie. Zapalimy znicze, powspominamy 151 wycieczek, które dla nas poprowadził i zanucimy „Va pensiero”.

W sobotę 30 września o godzinie 17:00 w Kaplicy Garnizonowej przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. Ryszarda Patyka. (ZS)

15.08.2017 BIEG I RAJD KURIERÓWII Bieg I Rajd Kurierów odbył się na tradycyjnej kurierskiej trasie spod  ryterskiego dworca  PKP, przez Połom pod słynnymi ryterskimi wiatrakami, Kanarkówkę, Wdżary, Rezerwat „Wietrzne Dziury”, zboczami Wielkiej Przehyby z metą przy schronisku na Przehybie. W tegorocznej edycji tej patriotyczno – sportowo – turystycznej imprezy wzięło udział około 140 osób, a wśród nich kilkunastoosobowa reprezentacja Oddziału „Beskid” PTT. Organizatorami Biegu i Rajdu Kurierów było Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro oraz Oddział „Beskid” PTT. W naszym oddziale trud organizacyjny spoczął na barkach Jolanty Augustyńskiej i Roberta Biernackiego, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Małgorzaty i Pauliny Biernackiej oraz Agnieszki Szeligi. Ponadto Rajd prowadzili przewodnicy PTT: Paweł Groński, Tadeusz Pogwizd i Maciej Zaremba. Zwycięzcą Biegu Kurierów, podobnie jak w roku ubiegłym, został Andrzej Długosz, a najlepszy wynik z reprezentantów PTT odnotowała Lilianna Nazimek, która wyprzedziła męską część familii Augustyńskich: Piotra (seniora), Krzyśka i Maćka oraz Adama Szeligę. Na Przehybie gościła Rodzina sądeckiego kuriera – Romana Stramki, którego działalność kurierską i sportową przybliżył nam jej przedstawiciel Zbigniew Wolanin.
(ZS)


8-9.07.2017 KARPATY - GÓRY KULTURY

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Waszych oddziałów PTT, a w szczególności przewodników do udziału w wydarzeniu kulturalnym pt. Sanockie Święto Kultury Karpat Wschodnich "Karpaty - góry kultury" Liczymy na spotkanie w sanockim Skansenie.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Wojtka Szaroty lub do Wakacyjnego Raju.

Z turystycznym pozdrowieniem,

Wojciech Wesołkin
Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku
10.06.2017  WYRÓŻNIENIA DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU BESKID PTTPodczas Zjazdu PTT w Nowym Targu troje członków naszego oddziału otrzymało Honorowe Złote

Odznaki PTT z Kosówką przyznane przez Zarząd Główny na wniosek prezesa Oddziału "Beskid" Wojciecha Szaroty. Wyróżnieni zostali: Dorota Rolka - prezes Szkolnego Koła PTT w Łabowej, które w tym roku obchodzi jubileusz pięciu lat swojej działalności, Iwona Kowalczyk - Tudaj oraz Władysław Łoboz. Gratulujemy!
(ZS)

10.06.2017  ZJAZD PTT

W siedzibie Związku Euroregion Tatry w Nowym Targu odbył się Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Celem Zjazdu było przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok. Do Prezydium Zjazdu  powołano Wojciecha Szarotę, który prowadził obrady oraz Jolantę Augustyńską, która protokółowała jego przebieg. Ponadto sekretarzem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej został wybrany Zbigniew Smajdor.
Podczas Zjazdu przyznano godność Członka Honorowego PTT Antoniemu Leonowi Dawidowiczowi  z Oddziału w Krakowie oraz Romualdowi Zarębie z byłego Oddziału w Kaliszu. Wręczono też zasłużonym członkom Honorowe Złote Odznaki PTT z Kosówką. Nasz oddział reprezentowali delegaci: Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Agnieszka Szeliga, Anna Cisowska, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Paweł Myślik, Robert Biernacki, Wiesław Ciarach i Zbigniew Smajdor. Gośćmi Zjazdu były też: Dorota Rolka, Iwona Kowalczyk - Tudaj i Katarzyna Hejmej.


(ZS)


7.06.2017  FOLDER PTT BESKIDZostał wydany folder informacyjno - reklamowy Oddziału "Beskid" PTT oraz plakat z odznakami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Autorką obu projektów jest Joanna Bogucka - Jurasović, zaś autorem bazowych zdjęć Sebastian Ciesielka.  Folder o objętości sześciu stron zawiera podstawowe informacje o historii i działalności oddziału. Zostały też wyprodukowane naklejki z logo PTT. Wykonawcą w/w rekwizytów jest Rajmund Życzyński i Jego firma IPRESS STUDIO.

(ZS)

3.06.2017 CZŁONKOWIE PTT WSPARLI CHARYTATYWNY BIEG

IV Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4a Smile za nami. Jego organizatorem byli studenci WSB-NLU, a jednym z partnerów aktywnie wspierających organizację biegu była Sekcja Biegowa, działająca przy Oddziale Beskid PTT. Jej członkowie wzięli także czynny udział w biegu. W tym roku biegano "po uśmiech" piętnastomiesięcznego Patryka Mrowcy, który od roku zmaga się z białaczką. Podczas charytatywnego biegu udało się zebrać kwotę 8900 zł, która w całości zostanie przeznaczona na leczenie małego Patryka.Powodzenie biegu i osiągnięcie zamierzonego celu to przede wszystkim zasługa uczestników, a także wolontariuszy wspomagających organizację i sponsorów.
Przy organizacji biegu pomagali: Jolanta Augustyńska, Izabela Berezińska, Agnieszka Szeliga, Jolanta Rachwał, Małgorzata Biernacka, Maciej Augustyński, Robert Mrowca, Robert Biernacki i Łukasz Mikulski.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom biegu - Marzenie i Markowi Limanówkom.
(ZS)

29.05.2017 PLAKIETKA DLA PTT

Podczas zebrania Nowosądeckiej Izby Turystycznej w dniu 29.05.2017  została przyznana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza naszemu Oddziałowi gratulacyjna plakietka.

26.05.2017 MAŁGORZATA PRZYBYLSKA PRZEWODNIKIEM TATRZAŃSKIM


Miło nam poinformować, że Gosia Przybylska 26 maja zdała ze znakomitym wynikiem egzamin państwowy na przewodnika tatrzańskiego. Gratulujemy!
DELEGACI NA ZJAZD PTT W NOWYM TARGU 10.06.2017

Wojciech Szarota, Joanna Król, Zbigniew Smajdor, Jolanta Augustyńska, Władysław Łoboz, Paweł Myślik, Wojciech Lippa, Robert Biernacki, Agnieszka Szeliga, Anna Cisowska, Jerzy Jabłoński, Janusz Czerwiński.

Rezerwowi: Barbara Michalik, Leszek Małota, Wiesław Ciarach, Jerzy Gałda, Lucyna Migacz, Jadwiga Dąbrowska.

Delegaci proszeni są o potwierdzenie swojego udziału w Zjeździe do końca maja u kol. Zbigniewa Smajdora  (tel.: 505 411 803, mail: zbigniewsmajdor@wp.pl)


20.04.2017 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BESKID PTTZarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień 20 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 o godz.17:15 – I termin, godz. 17:30 – II termin.

Proponowany porządek zgromadzenia:
 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 8.04.2016r. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Oddziału z 4.11.2016r.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za rok 2016.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2016.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za rok 2016.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2016.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu ze zmianami wprowadzonymi na Zjeździe Delegatów PTT w dniach 11-12 czerwca 2016 r.
 14. Uchwała w sprawie przeznaczenia ewentualnych nadwyżek finansowych z prowadzonych wycieczek na działalność statutową.
 15. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału
 16. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 17. Zakończenie zgromadzenia.

Z dokumentami będącymi przedmiotem Walnego Zgromadzenia będzie można zapoznać się w Biurze „Wakacyjny Raj” w dniach: 12 kwietnia w godz. 10 -12 oraz 18 kwietnia w godz. 15-17. Statut oraz sprawozdanie merytoryczne są dostępne na stronie internetowej Oddziału.

19.04.2017 ODSZEDŁ HENRYK SZEWCZYKOdszedł znakomity dziennikarz, redaktor portalu i miesięcznika Sądeczanin. Przyjazny nam człowiek. Zawsze mogliśmy liczyć na to, że informacje  o działalności PTT, o naszych wycieczkach, które wysyłaliśmy na Jego maila, na portalu się ukażą. Nigdy nie odmówił. (ZS)15.04.2017 E-BESKID


 


Informujemy, że dzięki inicjatywie członków naszego oddziału powstał eBeskid - magazyn internetowy n
aszego oddziału ukazujący się kwartalnie tylko w wersji elektronicznej. To zbiór aktualności, wydarzeń, wycieczek i wszystkiego co
działo się w ostatnim czasie. Nie zabrakło również części humorystycznej. Zapraszamy do lektury.
Kolejne numery będą dostępne w zakładce E-BESKID w dolnym menu.
31.03.2017 BIEGNIJ Z NAMI PO UŚMIECH PATRYKA MROWCY


Zapraszamy na  IV Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile dla dzieci (w czterech kategoriach wiekowych) i dorosłych, zawody Nordic Walking oraz liczne atrakcje podczas imprezy. Organizatorem są studenci WSB-NLU, a jednym z partnerów PTT.
Bieg odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim,  03.06.2017r. (sobota)

Celem jest  zebranie 6.000 zł, które w całości zostaną przeznaczone na leczenie  i rehabilitację chorego na białaczkę Patryka Mrowcy (wnuka naszego kolegi z PTT),  podopiecznego Stowarzyszenia SURSUM CORDA.
Opłata: za udział w biegu – cegiełka 10zł – całość zebranych środków zostanie przeznaczona nna leczenie  i rehabilitację chorego na białaczkę Patryka. W zamian za opłatę gwarantujemy: medal, wodę mineralną, kiełbaskę, słodki upominek i udział w innych atrakcjach.

Rejestracja RUN $ A SMILE

30.03.2017 NOWY NUMER "BESKIDU"

Ukazał się nowy numer "Beskidu" za 2016 rok. Można go odebrać w "Wakacyjnym Raju".

 Numer opracowany przez Marysię Dominik zawiera m.in. artykuł okolicznościowy z okazji 110 lecia Oddziału PTT "Beskid" w Nowym Sączu, wywiad z nowym prezesem Zarządu Głównego PTT Wojciechem Szarotą, sprawozdanie z działalności Oddziału za 2016 rok, informację na temat I Biegu i Rajdu Kurierów na trasie Rytro-Przehyba, obszerną relację z oddziałowej wyprawy do Gruzji i Armenii oraz interesujący wywiad z sądeckim himalaistą Walkiem Fiutem. (MZ)
29.04-3.05.2017 WOLONTARIAT W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2017 r. zapraszamy chętnych członków i sympatyków naszego Oddziału do udziału w wolontariacie na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego.
W ramach wolontariatu będziemy udzielać informacji i pomocy turystom, którzy odwiedzą rejon Królowej Beskidów w długi weekend majowy. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w placówkach wskazanych przez Dyrekcję BgPN – warunkiem jest terminowe zgłoszenie.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w akcji prosimy o kontakt z Tomaszem Rakoczym (e-mail: trakoczy(at)ptt.org.pl, tel.: 509-922-270), który koordynuje współpracę Oddziału PTT w Bielsku-Białej z Babiogórskim Parkiem Narodowym oraz udziela dodatkowych informacji na jej temat w terminie do 15 marca 2017 r..

13.03.2017 SPOTKANIE AUTORSKIE Z URSZULĄ GAWRON

 

Sądecka Biblioteka Publiczna oraz Urszula Gawron zapraszają na wieczór autorski  i promocję bajki "Życie jest piękne - historia prawdopodobna". Spotkanie odbędzie się  13 marca 2017 roku o godz. 18.00 w zabytkowych piwnicach biblioteki przy  ul. Franciszkańskiej 11. Wstęp wolny.
SZTANDAR DLA PTT

Na wniosek wielu członków PTT/Beskid, Zarząd Oddziału na zebraniu w dniu 9 lutego 2017 r. podjął decyzję o wykonaniu sztandaru Oddziału „Beskid” PTT. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich  członków i  sympatyków naszej organizacji o dobrowolne finansowe wsparcie na ten cel. Wpłat można dokonywać w „Wakacyjnym Raju”.
 Zarząd Oddziału

KOMUNIKAT KOMISJI PRZEWODNICKIEJ ZG

Bieszczadzki Park Narodowy organizuje w dniach 1 - 2. 04. 2017 szkolenie podstawowe przewodników beskidzkich posiadających uprawnienia na Beskidy Wschodnie a nie posiadających dotychczas licencji Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Regulamin dla przewodników oprowadzających grupy turystyczne po BdPN i załączniki na stronie : www.bdpn.pl - Turystyka - Licencja przewodnicka. Szczegółowe informacje z wzorem formularza zgłoszeniowego ukażą się na w/w stronie BdPN.

Komisja Przewodnicka ZG.

4.03.2017 SPOTKANIE DELEGACJI  ZC PTT  I ZARZĄDU SLOVENSKEHO VYSOKOHORSKEGO TURISTICKEGO SPOLOKA W ŻYLINIE

Kontakty Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z organizacjami turystycznymi państw sąsiednich datują się od chwili powstania TT. Były to zdecydowanie kontakty nieformalne, koleżeńskie.
 Z inicjatywy wiceprezesa Oddziału PTT w Bielsku - Białej Jana Nogasia w 2012 roku w schronisku na Wielkie Raczy odbyło się spotkanie ówczesnego prezesa ZG PTT Szymona Barona i członków Oddziału bielskiego PTT z ówczesnym prezesem (prezidentem) Slovenskeho Vysokohorskego Turistickego Spoloka ing. Jozefem Zábojnikiem i członkiem zarządu SVTS Jurajem Dlábikiem. Obie strony z chęcią deklarowały gotowość współpracy w wielu dziedzinach z zakresu działań statutowych.
Zarząd Główny wybrany na X Zjeździe Delegatów PTT, z prezesem Wojciechem Szarotą, postanowił kontynuować współpracę z słowackimi turystami. Na propozycje zacieśnienia kontaktów Zarząd SVTS odpowiedział pozytywnie.  SVTS, który ma siedzibę w Żylinie i 12 oddziałów regionalnych w całej Słowacji, organizował w tym mieście festiwal filmowy "Vysoke hory". Propozycja spotkania się przy tej okazji została przyjęta przez Słowaków i na  festiwal i spotkanie udała się delegacja ZG PTT w składzie : prezes Wojciech Szarota, v-prezes Szymon Baron, sekretarz Jolanta Augustyńska i członek Prezydium Jan Nogaś. W Żylinie przyjęli nas i gościli prezes SVTS (prezident) Ing. Jozef Zábojnik i v-ce prezesi Juraj Dlábik i Ján Šimon.  Głównym tematem rozmów, w których uczestniczyło przemiennie także kilka innych osób z Zarządu SVTS , była z naszej strony chęć brała udziału w szkoleniach prowadzonych przez SVTS z wysokogórskiej turystyki letniej i zimowej. Członkowie PTT będą mile widziani na takich kursach, a Słowacy wyrazili zgodę na przetłumaczenie na j. polski wydanego przez nich podręcznika do takich zajęć. Wymienione zostały z obu stron, jak propozycje do wspólnego uczestnictwa, imprezy i działania obu organizacji i propozycje zostały przyjęte do przygotowania szczegółowych informacji. Gospodarze zostali obdarowani kilkoma najnowszymi egzemplarzami Pamiętnika PTT i naszymi nowymi znaczkami organizacyjnymi.
Będziemy się starać, żeby PTT odniosło korzyści z tego nawiązania bezpośrednich kontaktów i przeniosły się te korzyści na jak największą część naszych członków.
                                                                                                                        Jan Nogaś

URSZULA GAWRON PRETENDUJE DO NAGRODY  KS. PROF. BOLESŁAWA KUMORA

Nasza koleżanka z PTT, znana z wszechstronnych talentów artystycznych - Urszula Gawron zadebiutowała jako pisarka. Jej urocza książka została nominowana do Nagrody ks. Kumora (więcej o konkursie)

Głosujemy na Urszulę? Oczywiście, że tak! LINK DO GŁOSOWANIA„Życie jest piękne – historia prawdopodobna” Urszuli Gawron to urocza książeczka dla dzieci z dydaktycznym przesłaniem.

Autorka opisuje przygody dwóch sympatycznych kotków: Miłomruczki i Złotołapka na balu, w kawiarni, na basenie, na zakupach, na rybach, na wycieczce, na grzybach etc. Na końcu kotki się pobierają, a nawet obchodzą rocznicę ślubu. Wszystkie zabawne historie, osadzone w sądeckich realiach, kończą się budującym morałem, co powinni zapamiętać mali słuchacze tych bajek.     

Autorka, urodzona w Tarnowie, od wielu lat mieszka i pracuje w Nowym Sączu. Artysta grafik, ukończyła z wyróżnieniem na kierunku: edukacja artystyczna Uniwersytet Śląski.  W książce zamieściła grafiki własnego autorstwa. Te zabawne historie przeszły już ogniową próbę. „Książka ta pewnie  by nigdy nie powstała, gdyby nie wiara i entuzjazm moich przyjaciół i rodziny. Pierwsze podziękowania składam na ręce Henryka Leśniary, który był głównym źródłem inspiracji do jej napisania. Ogromną rolę miała tu także moja bratowa, Agnieszka  Gawron, która na bieżąco czytała Borysowi i Blance każdy  nowy napisany rozdział, sprawdzając ich reakcję i odbiór tekstu” – pisze na wstępie autorka.

Starannie wydana książka została zgłoszona do Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „sądecki autor” . Bajki Urszuli Gawron były już promowane w Tarnowie,
w Sączu planowane jest spotkanie z Autorką 13.03.2017 w Bibliotece im.Szujskiego (o czym jeszcze poinformujemy dokładniej)

24.02.2017 SLAJDOWSKO - GRUZJA I ARMENIA Z PTTPTT oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają na spotkanie z cyklu "Slajdowisko - tajemnicze podróże, którego tematem będzie opowieść o wyprawie PTT z 2016 roku do Gruzji i Armenii. Spotkanie odbędzie się 24.02.2017 (piątek)  na godz. 17:00 w sali konferencyjnej Ratusza w Miasteczku Galicyjskim. Na gości będzie czekał skromny poczęstunek. Wstęp wolny.

17.02.2017 WYRÓŻNIENIE DLA ALEKSANDRA JARKA


Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, które miały miejsce na terenie Kopca Kościuszki w Krakowie, Aleksander Jarek został wyróżniony Dyplomem Marszałka Województwa „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce”. Gratulujemy!   (ZS)
DEBIUT LITERACKI URSZULI GAWRON
Do bogatego dorobku artystycznego w dziedzinie fotografii, rysunku, grafiki i malarstwa Urszula Gawron dołożyła sukces literacki. W ubiegłym roku wydała swoją pierwszą książkę pt. „Życie jest piękne – historia prawdopodobna”. Książka w objętości 160 stron ilustrowana rysunkami autorki jest przeznaczona dla dzieci, ale opowieść o perypetiach, przyjaźni i miłości pary kotków zaciekawi z pewnością także nieco starszych. Kto ma dzieci bądź wnuki niech nie zwleka, bo szkoda przegapić taką lekturę. Dr Krystyna Sadecka - literaturoznawca w recenzji o książce napisała, że jest „wzruszająco niedzisiejsza i dlatego właśnie tak cenna”. Książkę można zakupić bezpośrednio u autorki. Przyjaciele z PTT i ich pociechy mogą liczyć na specjalną dedykację Urszuli. (ZS)

24.02.2017  BASIA MICHALIK NOMINOWANA DO TYTUŁU „SĄDECZANIN ROKU”

Basia Michalik – szefowa Klubu „Szalonych Emerytów” działającego przy Oddziale „Beskid” PTT znalazła się wśród trzynastu kandydatów nominowanych do zaszczytnego tytułu „Sądeczanin Roku 2016”. Głosowanie trwa do 24 lutego. Można głosować przez internet:

LINK DO GŁOSOWANIA

oraz na inne sposoby:
Instrukcja głosowania

   Barbara Michalik od zawsze związana była z szeroko rozumianą turystyką. Do dzisiaj jest  aktywnym uczestnikiem  wycieczek PTT i PTTK. W miarę upływu czasu zaczęła skupiać wokół siebie koleżanki i kolegów, którzy przechodząc na emeryturę chcieli chodzić nie tylko na niedzielne wycieczki, ale również w środku tygodnia. Tak to od 2007 roku zrodziła się idea środowych wycieczek.
   Skalę zjawiska potwierdzają liczby: w roku 2015 – 1769 , w 2016 roku to już 2133 uczestników wycieczek. Tylko w ubiegłym roku odbyło się 50 wycieczek (56 dni wycieczkowych). To nie tylko poznawanie kolejnych fragmentów Sądecczyzny w ramach akcji „Nasza Mała Ojczyzna”, ale także Beskidy, Tatry, wielodniowe wyprawy po Ziemi Kieleckiej, stolicy czy Sudetach.

   Barbara Michalik to „człowiek instytucja”.  Wszystkie czynności wykonuje sama: począwszy od zaplanowania trasy, poprzez wyszukanie darmowego przewodnika, zawiadomienie telefoniczne każdej z osób z jej rejestru (to jest prawie 70 do 80 rozmów telefonicznych), sporządzenie listy chętnych i zgłoszenie wycieczki do ubezpieczyciela oraz nadzór jako przewodnik zamykający nad uczestnikami wycieczki. Takiej działalności nie powstydziło by się pewnie profesjonalne biuro podróży.

   W ubiegłym roku Klub Szalonych Emerytów (KSE), bo pod taka nazwą ta grupa seniorów jest znana włączył się aktywnie w logistykę przygotowań do IV Zjazdu Sądeczan tj. 22 dni pracy prawie 90 uczestników KSE.
   Drugą sztandarową akcją była w okresie przedświątecznym akcja Fundacji Sądeckiej „Serce – Sercu”. Przez kilka dni członkowie własnymi samochodami zwozili zebrane w sklepach Biedronki, Hali Gorzkowskiej czy Intermarche artykuły spożywcze, które następnie trzeba było posegregować  asortymentowo i przygotować około 750 paczek dla osób potrzebujących.
   W ramach programu „Kulturalny Senior” organizowanego przez fundację Sursum Corda  40 członków KSE uczestniczyło w wyjazdach do Krakowa do opery i filharmonii. Członkowie Klubu korzystali również z tanich karnetów do kina. Wszystkie te akcje to efekt zaangażowania i wytrwałości  Barbary Michalik.

   Sedno sprawy oddaje cytat fragmentu tekstu Basi Michalik „Stwierdzić należy, że Klub Szalonych Emerytów solidnie pracował przez cały rok. Fakt – tylko na emeryturze można spędzić czas  w pożyteczny sposób. Zobaczyć Polskę – jaka jest piękna, zrealizować marzenia – choćby te najmniejsze (czyli wyjść z domu i przejść 5, 10 czy 15 km), zapalić ognisko, upiec ziemniaki czy zrobić jajecznicę. Wszystko to wśród przyjaciół co pozwala choćby na chwilę zapomnieć o problemach dnia codziennego”

    Uważamy, że takich nietuzinkowych ludzi jak Barbara Michalik należy szeroko wspierać, bo wszystko co robi wykonuje zupełnie społecznie.

6.02.2017 ODSZEDŁ ZBIGNIEW GĄDEK
Z ogromną przykrością  informujemy, że zmarł nasz towarzysz ze szlaków, członek PTT - Zbigniew Gądek.  Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9.02.2017 (czwartek) godz 13:00 na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 19. Różaniec w kaplicy o godz 12:30.
27-29.01.2017 SPOTKANIA PTT W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Galeria
    W dniach 27-29 stycznia czteroosobowa delegacja naszego oddziału uczestniczyła w IV Zimowym Spotkaniu PTT w Górach Świętokrzyskich organizowanym przez Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miejscem spotkania była Wólka Milanowska. Gospodarze zapewnili bardzo ciekawy program turystyczny i towarzyski. Piątkowy wieczór upłynął na śpiewie przy dźwiękach gitary.W sobotę 53 uczestników z 11 oddziałów  p
odzielonych na dwie grupy wyruszyło na szlaki Gór Świętokrzyskich.  Grupa, która w większości musiała zdążyć na posiedzenie Zarządu Głównego wybrała trasę krótszą z Wałsnowa na Chełmową Górę, a pozostali trasę dłuższą na Szczytniak, Jeleniowską i Kobylą Górę. Sobotni wieczór wypełnił pokaz slajdów z poprzednich trzech spotkań  oraz integracyjne spotkanie z tańcami. Na niedzielę zaplanowane było wyjście na Święty Krzyż połączone ze zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego i udziałem we mszy św. w intencji członków i sympatyków PTT. Oficjalnym zakończeniem IV Zimowego Spotkania PTT było wspólne zdjęcie na tle Klasztoru Misjonarzy Oblatów. (ZS)


29.01.2017 OPŁATEK FUNDACJI SĄDECKIEJ


29 stycznia w Marcinkowicach na tradycyjnym noworocznym opłatku spotkali się pracownicy, współpracownicy i sympatycy Fundacji Sądeckiej. Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Reprezentował nas Klub „Szalonych Emerytów”, którego wolontariusze w minionym roku wspierali organizacyjnie wiele akcji społecznych, kulturalnych i charytatywnych Fundacji Sądeckiej. (ZS)

25.01.2017  TABLICE Z LOGO PTT BESKID

 
Mamy nowe tablice z logo PTT Beskid. Z inicjatywą ich wykonania wystąpił Paweł Groński. Pomysł dotarł do uczestnika naszych wycieczek, członka oddziału  Rajmunda Życzyńskiego – w górach „Remek”, który zadeklarował, że podejmie się ich wykonania. Błyskawicznie wykonał projekt, a Jego firma IPRESS STUDIO dokonała reszty. Trzy tablice w rozmiarach A3 i A4 są gotowe. Pomysł na ich wykorzystanie już jest. Zostały wykonane bezinteresownie. Rajmund  Życzyński i Jego firma IPRESS STUDIO deklarują gotowość  współpracy z PTT, jeżeli będzie tylko taka potrzeba. (ZS)


22.01.2017 KRONIKA PTT BESKID


 Kolejny tom Kroniki Oddziału „Beskid” PTT obejmujący II półrocze 2016 r. ukończony. Wśród przeglądu wydarzeń z naszej działalności jest m.in. o wyprawie do Gruzji i Armenii oraz w ukraińskie Gorgany. Oglądając możemy powspominać wycieczki tatrzańskie oraz sukcesy naszych kolegów, którzy przeszli Główny Szlak Sudecki i Główny Szlak Beskidzki. Jest też o biegowym wyczynie Joli Augustyńskiej, która ze znakomitym wynikiem ukończyła jedną z najtrudniejszych imprez biegowych w Polsce – Wielkiego Lublinieckiego Szlema, składającego się z trzech ekstremalnie trudnych biegów. Na kartach kroniki możemy też prześledzić imponującą działalność  Klubu Szalonych Emerytów, Szkolnych Kół PTT i Sądeckiej Grupy Rowerowej PTT. (ZS)


12.01.2017   OPŁATEK PRZEWODNIKÓW W KAMIANNEJ
Galeria

Gospodarze „Pasieki Barć” w Kamiannej państwo Emilia i Jacek Nowakowie po raz kolejny zaprosili przewodników na noworoczne spotkanie opłatkowe. Rozpoczęła je msza św. w ich intencji, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. Grzegorz Sowa. W „Miodowej Kawiarence” przewodnicka brać połamała się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne. W radosny nastrój uczestników spotkania wprowadziła grupa kolędnicza dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bereście, pod artystycznym kierownictwem nauczyciela Mariusza Kłapacza. Przy lampce miodowego eliksiru toczono rozmowy do godzin wieczornych. Z naszego oddziału w spotkaniu uczestniczyło osiem osób pod przewodnictwem Jurka Gałdy, który, podobnie jak w latach ubiegłych, pełnił ważną i zaszczytną powinność podczaszego uroczystości. Gospodarze wiedzą, że nikt tak jak Jurek nie potrafi obsłużyć słynnej już drewnianej beczułeczki, dlatego jemu powierzają to odpowiedzialne zadanie. Spotkanie opłatkowe swoją obecnością zaszczycił wójt Gminy Łabowa Marek Janczak, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba oraz kapelan przewodników ks. dr Andrzej Jedynak. Przy rozstaniu wszyscy otrzymali od organizatorów miodowe suweniry. (ZS)


11.01.2017 ROCZNICA URODZIN PROF. FELIKSA RAPFA

W środę 11 stycznia przypada 126 rocznica urodzin patrona Oddziału "Beskid" PTT prof. Feliksa Rapfa. W tym dniu, wszystkich, którym czas pozwoli, zapraszamy o godzinie 16.15 na ulicę Rejtana przy głównej bramie Cmentarza Komunalnego. Wspólnie zapalimy znicze na grobie patrona Oddziału i powspominamy. (ZS)


1.01.2017  ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ


Zarząd Oddziału w dniu 13 grudnia 2016 r. podjął uchwałę ustalającą od 1.01.2017 r. następującą wysokość składki członkowskiej:
 • 24 zł - składka w pełnej wysokości dla członków pełnoletnich, pracujących
 • 12 zł - składka ze zniżką dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci