PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Facebook

"Beskid" pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Konkursy
Jak się zapisać do PTT?
Polary I podkoszulki
Twój Mount Everest
AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
12.10.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI
Galeria

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został w 1979 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), która działa z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwsze obchody odbyły się w 1980 r.

Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się 12.10.2020r. pod hasłem „Łączy nas turystyka”. Zorganizowane zostały wspólnie przez Nowosądecką Izbą Turystyczną i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  w Domu Weselnym CASABLANCA w Niskowej.
Podczas Gali wręczone zostały Sądeckie Laury Turystyczne, które przyznaje Kapituła Konkursowa. W kategorii osobowość sądeckiej turystyki, za dokonania oraz inicjatywę w tej dziedzinie nagrodzono Władysława Łoboza  Wiceprezesa naszego Oddziału.   Natomiast dyrektor wydziału Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla przyznał wyróżnienie dla Jolanty Augustyńskiej.

Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki zostały zorganizowane 13.10.2020r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu – w miejsce niezwykłym, przyciągającym turystów, wiernych i pątników malowniczym położeniem i ciekawą historią. Zaproszone na uroczystość osoby miały okazję zwiedzić Opactwo w towarzystwie przewodnika. Podczas spotkania wręczone zostały różne odznaczenia, wśród nich Dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce.
Dyplomy, przyznane członkom naszego Oddziału wręczył Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Wyróżnieni zostali: Barbara Michalik, Krystyna Smajdor, Agnieszka Szeliga, Paweł Myślik, Zbigniew Smajdor i Krzysztof Jankowski.

5.10.2020 KOSZULKI PTT

Rusza nabór na III turę produkcji koszulek organizacyjnych PTT. Osoby zainteresowane proszone są o składanie zamówień w Wakacyjnym Raju do 18 października 2020r. Prawdopodobnie będzie to cena ok. 35 zł/szt. (cena zależy od ilości zamówień). W Wakacyjnym Raju zapisy na razie bez wpłat.
Przy zapisie prosimy  podać rozmiar i ilość.  Koszulki będą jednolite dla całego PTT (bez nazwy oddziału).19.09.2020 POŚWIECENIE SZTANDARU PTT O/BESKID
Galeria

„Nawiązując do przeszłości oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego związanej w szczególności z turystyką górską, badaniem i ochroną górskiego dziedzictwa kulturowego, i przyrodniczego oraz nakazując czujność o kształt jego przyszłości, sztandar oddziału PTT otaczany jest najgłębszą czcią przez jego członków, stanowi symbol wspólnoty, przywiązania do tradycji, historii i dorobku ideowego Towarzystwa, gotowości podejmowania wspólnych wysiłków dla jego rozwoju i obrony wspólnego dobra”.

Na mocy Uchwały Zarządu Głównego PTT nr 3/2019 z dnia 16 lutego 2019 r. z póź. zmianami w sprawie znaków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, dzięki społecznej zbiórce ufundował sobie sztandar.  Zgodnie z kolejnymi zapisami (Art. 20. 1.) Sztandar został nadany oddziałowi Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przez zarząd oddziału PTT, (Art. 20. 2.), zaś wręczenia  pocztowi sztandarowemu dokonała prezes oddziału PTT.Uroczyste poświęcenie sztandaru było planowane dużo wcześniej, jako główny punkt obchodów 30 -lecie reaktywacji Oddziału „Beskid”, jednak w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie było to możliwe.
19 września o godzinie 12, podczas uroczystej Mszy świętej Ks. dr Jerzy Jurkiewicz Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, Proboszcz Parafii pw. Św. Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu dokonał poświęcenia sztandaru. Poczet sztandarowy stanowili: Mirosław Bogusz, Iwona Kowalczyk – Tudaj i Edyta Dobek.

Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru to bardzo podniosła chwila dla społeczności skupionej pod tym sztandarem. Tak, jak w homilii podkreślił Ks. Proboszcz, nadaje organizacji splendoru, prestiżu, jednoczy i umacnia członków organizacji w tej wspólnocie.
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy mogli i chcieli uczestniczyć w uroczystości, Zarząd Oddziału reprezentowało 7 osób z Prezesem Honorowym Maciejem Zarembą na czele, a uroczystość zgromadziła ok. 70 członków i sympatyków naszego Oddziału wraz z najmłodszymi Igą i Marysią. Różnica pomiędzy najstarszą a najmłodszą osobą wynosiła ponad 80 lat, cieszy fakt, że kolejne pokolenia skłaniają się ku PTT.

Jolanta Augustyńska

5.09.2020 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ "RZEZBA W KAMIENIU"


W skansenie w Nowym Sączu i w Miasteczku Galicyjskim, prezentowana jest od 5 września wystawa pokonkursowa. Wystawa zaaranżowana została w sektorze dworskim skansenu, w przystosowanej dla celów ekspozycyjnych szopie kieratowej. Wstęp bezpłatny.

30.08.2020 "CO SŁYCHAĆ"

Sierpniowy numer „Co słychać?” o objętości 8 stron otwiera informacja o 28. tomie „Pamiętnika PTT”, który właśnie został przekazany do druku.Wśród wieści z życia Oddziałów dowiemy się o udziale bielszczan w akcji „Czyste Tatry 2020” oraz wakacyjnej wędrówce kolegów z Oświęcimia przez Gorce i Beskid Sądecki. Przeczytamy także o rowerowych wycieczkach O/Chrzanów po Szlaku Papieskim na Ziemi Chrzanowskiej, udziale koziańskiego koła w pikniku rodzinnym „Rodzina z pasją” oraz polsko-słowackim spotkaniu turystycznym w Górach Kysuckich. Z obszerne relacji z wakacyjnych wyjazdów dowiemy się o pobycie Koła PTT „Sabałowy Klan” z Opola w Karkonoszach oraz idealnym na czas pandemii – Beskidzie Niskim, gdzie wędrowała grupka turystów z Oddziału PTT w Jaworznie. W dalszej części numeru przeczytamy wywiad Kingi Buras z Karoliną Dumańską (O/Tarnów), która niedawno przeszła samotnie Camino de Santiago, a numer zamyka wspomnienie Klemensa Bachledy w 110. rocznicę urodzin.


4.07.2020 ZJAZD PTT I MEDALE DLA ZASŁUŻONYCH
Galeria


4 lipca 2020r. w sali II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Na Zjazd, którego głównym celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok przybyło 29 delegatów. Oddział "Beskid" był reprezentowany przez Jolantę Augustyńską, Katarzynę Hejmej, Joannę Król, Pawła Myślika, Wojciecha Szarotę i Zbigniewa Smajdora.
Podczas Zjazdu  Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Wojciech Szarota i Zbigniew Smajdor zostali odznaczeni za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu uroczystego wręczenia dokonała Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.
Gratulujemy!

ZS
26.06.2020  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTT „BESKID”

W piątek 26 czerwca w lokalu Fundacji Sądeckiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, na które przybyło 21 osób. Obrady prowadziła prezes Jolanta Augustyńska, a jego przebieg protokółował Zbigniew Smajdor. Prezes Jolanta Augustyńska przedstawiła działalność oddziału w 2019 roku, a skarbnik Katarzyna Hejmej omówiła sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła sekretarz Lucyna Migacz, a sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przewodniczący Paweł Myślik. Głównym celem walnego zgromadzenia było podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz uchwały o przyjęciu znowelizowanego na XI Zjeździe PTT statutu. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Na zakończenie poruszono bieżące sprawy oddziału. Prezes Jolanta Augustyńska poinformowała o piśmie otrzymanym od Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającym na wznowienie działalności wycieczkowej z zachowaniem wymogów sanitarnych, a prezes Klubu Przewodników Krzysztof Jankowski nakreślił najbliższe plany wycieczkowe.

    

                                                                                                                                                         (ZS)
 
26.06.2020 WALNE ZGROMADZENIE
 
Działając na podstawie & 39, pkt 2 Statutu PTT Zarząd Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 roku, na godz. 17:00 – pierwszy termin, godz. 17:15 – drugi termin Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w lokalu Fundacji Sądeckiej - Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57.
Proponowany porządek zgromadzenia:
 1. Otwarcie zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 12 kwietnia 2019 roku
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za 2019 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2019 rok
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za 2019 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Stwierdzenie prawomocności obrad
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 13. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 14. Zakończenie zgromadzenia

Materiały będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą dostępne do wglądu w siedzibie Oddziału - Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed jego terminem.
Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.

19.06.2020  PTT PRZYSTĄPIŁO DO PROJEKTU KLASTER TURYSTYCZNY „KNOSSOS PÓŁNOCY”19 czerwca 2020 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia inaugurującego powstanie Klastra Turystycznego Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”. Jego pomysłodawcą jest Zygmunt Berdychowski – założyciel Fundacji Sądeckiej i Prezes Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, a także Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Klaster Turystyczny powstał w trosce o promocję marki historycznego obszaru Sądecczyzny i jego walorów turystycznych. Porozumienie podpisało kilkadziesiąt osób reprezentujących samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i kulturalne, fundacje i stowarzyszenia działające w Małopolsce, głównie na Sądecczyźnie. Do projektu zostało zaproszone  także Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, a uroczysty podpis pod porozumieniem w imieniu naszego oddziału złożył wiceprezes Władysław Łoboz. Kilka dni później tego aktu dokonała także prezes Jolanta Augustyńska. Podpisanie tak szerokiego porozumienia ma w swoim zamiarze przynieść efekty w postaci stworzenia i wypromowania zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami produktu turystycznego jakim będzie Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy” wraz z trasami rowerowymi, rozwój turystyki kulturowej i historycznej na Sądecczyźnie skupionej wokół szlaku „Knossos Północy” oraz powstanie służącej temu strony internetowej i aplikacji mobilnej. Szerokie porozumienie ma też ułatwić pozyskiwanie dofinansowania krajowego i zagranicznego na działalność Klastra, a także poszerzanie zakresu innowacyjnych usług świadczonych przez Klaster i jego Członków.
                                                                                                                                                           (ZS)

9.06.2020 MONOGRAFIA PTT O/BESKID

 
Ukazała się monografia z okazji 30-lecia reaktywowania Oddziału PTT w Nowym Sączu. Jest ona do odebrania w "Wakacyjnym Raju" i CIT.


13.04.2020 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI CZŁONKÓW PTT

Dnia 13.04.2020 o godz. 7:00 w kościele na Starym Cmentarzu zostanie odprawiona Msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków PTT o/Beskid w Nowym Sączu.

12.03.2020 ZAWIESZAMY ORGANIZACJĘ WYCIECZEK

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy PTT O/Beskid w Nowym Sączu!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, zamykaniem placówek oświatowych i kulturalnych oraz apelami kierowanymi w stronę organizacji pozarządowych, informujemy, że od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania zawieszamy organizację wycieczek i innych wydarzeń publicznych. Wierząc, że szybko uda się zażegnać obecny problem z koronawirusem, prosimy o wyrozumiałość.

W tej chwili na pewno nie odbędą się :
 • 14-15.03.2020 - Pielgrzymka Przewodnicka Częstochowa
 • 15.03.2020 -  Beskid Wyspowy Ciecień
 • 21.03.2020 - Poświęcenie sztandaru PTT o/Beskid
 • 22.03.2020 - Chopok, Niżne Tatry (SK)
 • 29.03.2020 - Krokusy w Gorcach
 • 05.04.2020 - Lipnica Murowana, Pogórze Wiśnickie
 • 10.04.2020 - Droga Krzyżowa na Mogielicę, Beskid Wyspowy
 • 19.04.2020 - Wysoka, Małe Pieniny (SK)
 • 26.04.2020 - Łopień/Ćwilin, Beskid Wyspowy
 • 01-03.05.2020 - "Nie tylko wino i gulasz", Węgry
 • 03.05.2020 - Sapalska Góra, Beskid Niski
 • 10.05.2020 - Słowacki Raj
 • 16.05.2020 - Rajd Kurierów
 • 22-24.05.2020 - Bieszczady wiosenne (SK)
 • 30.05.2020 - Zjazd PTT
 • 31.05.2020 - Martinskie Hole, Mała Fatra (SK)
 • 06.06.2020 - Bieg Run 4 a Smile
 • 07.06.2020 - Babia Góra, Beskid Żywiecki
 • 09-14.06.2020 - Fogarasze, Rumunia
 • 14.06.2020 - Mędralowa / Jałowiec, Beskid Żywiecki
 • 20.06.2020 - Obchody 30-lecia PTT/Beskid
 • 24.07-10.08.2020 - Wyprawa PTT, Alpy, Masyw Centralny, Pireneje
Kolejne informacje będą podawane na bieżąco.

29.02 – 1.03.2020  WEEKEND Z „SĄDECZANINEM”


Członkowie Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego uczestniczyli w miniony weekend w cyklu wydarzeń zorganizowanych przez Fundację Sądecką i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

W sobotę w Pijalni Głównej Krynicy-Zdroju byliśmy obecni na Sądeckich Targach Książki oraz na Gali Wolontariatu, zorganizowanej w podziękowaniu za akcję „Serce-Sercu”.

Wieczorem uczestniczyliśmy w uropczystości Gali Nagrody Literackiej im. ks. prof. Bolesława Kumora, podczas której poznaliśmy laureatów plebiscytu „Sądecki Autor” i „Książka o Sądecczyźnie”. Zostali nimi Barbara Paluchowa i książka „Powrót na Sądecczyznę” Antoniego Kroha.

W niedzielę kibicowaliśmy Maciejowi Zarembie na Wielkiej Gali Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, który znalazł się wśród trzynastu osób nominowanych w plebiscycie „Sądeczanin Roku 2019”. Wszyscy byli wspaniali, ale tytuł tylko jeden i otrzymała go Maria Kogut – działaczka społeczna z Janczowej. (ZS)

29.02 WIELKA GALA WOLONTARIATU

W sobotę 24 lutego 2020 r. podczas Wielkiej Gali Wolontariatu w Krynicy Zdroju, podsumowano grudniową akcję „Serce – Sercu” organizowaną przez F
undację Sądecką. W akcji wzięło udział około 1400 wolontariuszy. Była to młodzież szkolna z Nowego Sącza i okolic, która zachęcała kupujących w sklepach do składania darów dla ubogich.
Wśród wolontariuszy znalazła się grupa 80 osób, członków Klubu Szalonych Emerytów. Przez 10 dni seniorzy zwozili towar ze sklepów, sortowali go w magazynie, a w ostatnich dniach przed świętami wykonali około 1300 paczek.
Była to bardzo ciężka praca: w akcji zebrano prawie 20 ton żywności, które wielokrotnie „przechodziły przez ręce Szalonych Emerytów przy zwózce, sortowaniu, kompletowaniu paczek oraz ich rozdawnictwie.
Prezes Fundacji Sądeckiej – Zygmunt Berdychowski podczas Gali złożył wyrazy podziękowania przedstawicielom KSE podkreślając ich zaangażowanie i poświęcenie prywatnego czasu co umożliwiło sprawne przeprowadzenie akcji. (Barbara Michalik)

27.02.2020 OPOWIEŚCI O PODRÓŻY DO EKWADORU - KRYSTYNA WOLAK24.02.2020  JOLANTA AUGUSTYŃSKA WYSTARTOWAŁA W BIEGU WAZÓW

W Szwecji trwa tydzień Biegu Wazów. Jola wystartowała w poniedziałek w biegu otwartym na dystansie 90 km. Trasa tych zawodów była identyczna jak głównego Biegu Wazów, który odbędzie się 1 marca, ale reguły nieco inne. Zawodnicy nie startują wszyscy razem o jednej godzinie, ale są podzieleni na sektory czasowe. Dzięki temu mogą uniknąć tłoku na początku trasy oraz osiągać lepsze rezultaty. W zawodach nie jest prowadzona klasyfikacja miejsc na mecie. Ważny jest udział i zmaganie z samym sobą, a jeżeli przy tym uda się osiągnąć dobry rezultat, to satysfakcja tym większa. W poniedziałkowym biegu wystartowała dziewiątka Polaków, w tym Jola, jako jedyna kobieta. Osiągnęła czwarty czas wśród naszych rodaków (8:08:46), co jest niewiarygodnym osiągnięciem, zważywszy, że Jola pierwszy raz założyła narty biegowe w zeszłym roku, a w obecnym na czterech treningach pokonała ok. 50 km, najwięcej trzy tygodnie wcześniej podczas wyjazdu w Beskid Śląsko – Morawski. Jak widać dla naszej Prezes nie ma rzeczy niemożliwych. SERDECZNIE GRATULUJEMY! (ZS)
                                                                                                                                                      
21.02.2020  PTT NA SPOTKANIU „MAŁOPOLSKA 2030”
Odpowiadając na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego Zbigniew Smajdor reprezentował Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na spotkaniu o przyszłości Małopolski w najbliższej dekadzie, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Joanna Urbanowicz zaprezentowała projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, a dyrektor Jakub Szymański zreferował założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Po prezentacjach odbyła się debata, w której głos zabrali samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty w dwóch grupach tematycznych. Włodarze sądeckich miast i gmin oraz przedsiębiorcy dyskutowali o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych w perspektywie do 2017 roku, a samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji rozważali o możliwościach i potrzebie współpracy z Województwem Małopolskim na polu kreowania markowych produktów ponadlokalnych oraz o nowych impulsach rozwojowych. (ZS)

21.02.2020  MUZEUM NIKIFORA ZAPRASZA


Po blisko rocznej przerwie spowodowanej remontem otwarto Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, mieszczące się w zabytkowej willi Romanówka. Od 31 stycznia 2020 roku prezentowana jest nowa ekspozycja prac Nikifora i pamiątek po artyście. W piątek 21 lutego o godz. 14:00 nastąpi uroczyste otwarcie Muzeum Nikifora w nowej odsłonie, na które zaprasza członków i przyjaciół PTT kustosz muzeum – Zbigniew Wolanin. (ZS)


10.02.2020 MACIEJ ZAREMBA NOMINOWANY DO TYTUŁU "SĄDECZANINA ROKU 2019"Maciej Zaremba - Prezes Honorowy Oddziału "Beskid" PTT został nominowany do tytułu "Sądeczanina  Roku 2019". O to zaszczytne wyróżnienie będzie się ubiegał wspólnie z dwunastoma kandydatami. Znakomicie się złożyło, że nominacja zbiegła się z jubileuszem 30. rocznicy reaktywowania Oddziału "Beskid" PTT, którego historię Maciej Zaremba tworzył. Nominacja ta, to pośrednio także wyróżnienie dla całego naszego Oddziału i ludzi, którzy pokochali góry. Kto zostanie najlepszym z najlepszych zdecydują nasze głosy, więc zagłosujmy na Maćka. Głosować może każdy oddając 3 głosy: za pomocą formularza elektronicznego, wypełniając kupon bądź wysyłając sms. Szczegóły głosowania, formularz online oraz kupony do wydruku są dostępne na portalu Sądeczanin.

 Zarząd Oddziału
4.02.2020 PAMIĘTNIK PTT

Pamiętnik PTT w tym roku będzie do nabyciu po dokonaniu przedpłaty. Przedpłaty gwarantujące otrzymanie tomu w kwocie 25 zł proszę realizować do 29.02.2020 na rachunek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 87 1940 1076 3176 8768 0000 0000 tytułem: Pamiętnik PTT t.28 (liczba egz.) Zarząd Główny  nie gwarantuje dostępności Pamiętnika PTT poza przedpłatami.

27.01.2020  XX NOWOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ SĄDECCZYZNY
Galeria

W poniedziałek 27 stycznia 2020 roku w Domu Weselnym „Casablanka” w Niskowej odbyło się XX Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny, zorganizowane przez Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej i Pana Andrzeja Stawiarskiego, właściciela Firmy Gastronomicznej „Raj”. Oddział PTT „Beskid” był reprezentowany przez Jolantę Augustyńską, Macieja Zarembę i Zbigniewa Smajdora. Spotkanie otworzył Prezes NIT Andrzej Danek, a Prezes Honorowy NIT Aleksander Giertler zreferował dokonania sądeckiej turystyki w minionym roku. Sądecczyznę w 2019 roku odwiedziło 1,5 mln turystów, w tym 350 tys. z zagranicy. Życzenia przybyłym gościom złożyli między innymi: ks. Mariusz Żaba – kapelan Nowosądeckiej Izby Turystycznej i dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, Andrzej Gut Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju odpowiedzialny za turystykę, sądeccy parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych. Uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem, a po uroczystym obiedzie toczyli rozmowy nie tylko o branżowych tematach. (ZS)

                                                                                                                                                            

16.01.2020 OPŁATEK PRZEWODNIKÓW W KAMIANNEJ
Galeria

Gospodarze „Pasieki Barć” Emilia i Jacek Nowakowie po raz kolejny zaprosili do Kamiannej przewodników na Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczęła je msza św. w intencji przewodników, którą celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Grzegorz Sowa oraz księża przewodnicy: ks. Andrzej Jedynak i ks. Piotr Bartnik. Po mszy św. grupa kolędnicza dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bereście, pod artystycznym kierunkiem nauczyciela Mariusza Kłapacza,  zaprezentowała koncert kolęd i pastorałek oraz jasełka na wesoło. Po części artystycznej przewodnicy udali się do Miodowej Kawiarenki, gdzie połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i kolędowali. Kolędowanie inspirował chórek Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej zasilony przez naszą Prezes. Przy lampce miodowego eliksiru toczono rozmowy do godzin wieczornych. Dopełnieniem ciepłej i towarzyskiej atmosfery był wyśmienity poczęstunek  i wędrująca po sali kultowa beczułeczka. Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zostali przez gospodarzy obdarowani miodowymi upominkami. (ZS)13.01.2020 NOWY NUMER "BESKIDU"

Ukazał się nowy numer „Beskidu” prezentujący dokonania naszego Oddziału w 2019 roku. Możecie w nim przeczytać między innymi wywiad z naszą Prezes Jolą Augustyńską, a także z  Członkiem Honorowym PTT Zygmuntem Berdychowskim. W 2020 roku, będziemy obchodzić 30-lecie reaktywowania PTT O/Beskid w Nowym Sączu. Krótką monografię tych lat znajdziecie w artykule Macieja Zaremby „Trzydzieści lat minęło”. O szlakach papieskich w Beskidach i Tatrach pisze Jan Liber, a swoje drogi wspinaczkowe w Tatrach prezentuje sądecki himalaista Walenty Fiut.
Nie zabrakło oczywiście ciekawej relacji z wakacyjnej wyprawy PTT „Na dachach Bałkanów” autorstwa Wioletty Kleczyńskiej i Macieja Woźniaka. Życzę przyjemnej lektury

Maria Dominik

2.01.2020  NOWOROCZNA DOBRA NOWINAZ radością informujemy, że Iga Dąbrowa – córka naszych przyjaciół z PTT o/Beskid, Magdaleny i Wojciecha Dąbrowów, jest pierwszą mieszkanką Nowego Sącza urodzoną w 2020 roku. Przyszła na świat 1 stycznia o godzinie 05:15.
PTT życzy małej Idze dużo zdrowia, a Rodzicom serdecznie gratulujemy.

(ZS)

1.01.2020 ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Oddziału Beskid PTT podjął uchwałę ustalającą z dniem 1 stycznia 2020 roku następującą wysokość składki członkowskiej:
 • 30 zł – składka roczna w pełnej wysokości dla członków pełnoletnich, pracujących
 • 15 zł – składka roczna ze zniżką dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z & 17, pkt. 2 Statutu PTT kto zalega z opłaceniem składek dłużej niż jeden rok traci prawa członkowskie. Tak więc, kto na dzień 1 stycznia 2020 roku zalega ze składką za rok 2018 i lata wcześniejsze przestaje być członkiem PTT.
Składki będzie można uregulować na Spotkaniu Opłatkowym lub w Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj”.

                                                                                                                                      Zarząd Oddziału