PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Facebook

"Beskid" pismo PTTNS
eBeskid
Kroniki
Pamiętnik PTT
Biblioteczka
Śpiewnik
Konkursy
Jak się zapisać do PTT?
Polary I podkoszulki
Twój Mount Everest
AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
23.06.2018 „NIKIFOR MALARZ – NIKIFOR ARTYSTA” – ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na wernisaż wystawy pt. „Nikifor Malarz – Nikifor Artysta”, zorganizowanej z okazji 50. rocznicy śmierci artysty. Wernisaż będzie miał miejsce w sobotę 23 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju, Bulwary Dietla 19. Wystawa inauguruje cykl wydarzeń kulturalnych związanych z 50. rocznicą śmierci Nikifora przypadającą 10 października br. W trakcie wernisażu wystąpi łemkowski chór młodzieżowy „Zoria” z Uścia Gorlickiego. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest jednym z partnerów wystawy.


16.06.2018  ZJAZD PTTW sobotę 16 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na dwunastu delegatów z naszego Oddziału w Zjeździe uczestniczyło czterech: Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Zbigniew Smajdor i Paweł Myślik. Zbyszek został wybrany sekretarzem Zjazdu, a Władek przewodniczącym Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. Głównym celem Zjazdu było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP za 2017 rok, które przedstawił Prezes PTT Wojciech Szarota.
                                                                                                                                         (ZS) 


15.06.2018 SACRUM URSZULI GAWRON


Nasza koleżanka, Urszula Gawron serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy  pt. "Sacrum", który odbędzie się 15.06.2018 o godz. 17:00 w Miasteczku Galicyjskim. A tak sama pisze o idei tej wystawy:

Człowiek niemalże w każdej chwili swojego życia balansuje między sacrum, a profanum – w swoich myślach, postawach i czynach, a mimo to, trudno jest dziś pokazać gdzieś SACRUM – myśląc oczywiście o wytworze tematycznym, a nie duchowym. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że to temat muzealny, przestarzały, nadający się tylko do kościołów. Teraz mało mówi się o sztuce sakralnej, a pomyśleć, że jeszcze kilka wieków temu była osią i wyznacznikiem całej istniejącej sztuki. Powód? Być może nie ma już tylu odbiorców, a ci którzy byliby ewentualnie zainteresowani wybierają w ramach oszczędności tanie reprodukcje wykonywane w milionowych nakładach, albo życzą sobie kopii „dawnych mistrzów”. Dlaczego? Czy czasy współczesne nie mają swojego języka do wyrażenia sztuki sakralnej? A  może trudno się zmierzyć z tematem, który w świecie idącej dużymi krokami laicyzacji staje się po prostu dla wielu artystów obcy?
    Dla mnie Bóg jest ważny. Wierzę, że jest obecny w każdej chwili mojego życia. Staram się, by był żywym uczestnikiem mojej codzienności.
    Moje wyobrażenie SACRUM dalekie jest od klasycznego renesansu, przeładowanego baroku, czy pozowanego klasycyzmu. Osobiście wolę bardziej ascetyczne przedstawienia, zatopione w ciszy medytacji, kontemplacji i w codzienności.
    Mam nadzieję, że ta wystawa przyniesie odbiorcy chwilę zadumy, refleksji i pozwoli w NIM odpocząć.3.06.2018  STO WYCIECZEK ASI KRÓL


Wyprawa do Rumunii była dla Asi Król 100 wycieczką poprowadzoną społecznie dla naszego Oddziału. Wśród nich szczególne miejsce zajmują wycieczki dla najmłodszych, w które wkłada wiele serca i zaangażowania. Za te wszystkie spędzone razem chwile pięknie dziękujemy, a jubileuszu gratulujemy!
                                                                                                           
   Koleżanki i Koledzy


22.05.2018   PIĘĆDZIESIĄT LAT Z TURYSTYKĄ MACIEJA ZAREMBY

Maciej Zaremba obchodzi jubileusz 50 lat działalności w turystyce oraz przewodnictwa. Przygodę z turystyką rozpoczął 22 maja 1968 roku podejmując pracę w Biurze Turystycznym „Gromada”. Kilkanaście dni później poprowadził swoją pierwszą wycieczkę jako przewodnik. W kolejnych latach aktywności zawodowej pracował w Biurach Turystycznych „Poprad” i „Dunajec” oraz prowadził własne Biuro Turystyczne „Pieniny”. Działalność Macieja Zaremby w turystyce nie ograniczała się tylko do pracy zawodowej. Minione 50 lat to ciągła aktywność społeczna w PTT, TKKF i innych organizacjach. W 1990 roku doprowadził do reaktywowania Oddziału „Beskid” PTT w Nowym Sączu, będąc  przez pięć kadencji jego prezesem. Pełnił też ważne funkcje w Zarządzie Głównym PTT. Poprowadził jako przewodnik kilkaset wycieczek, w tym 251 dla PTT. W swoim dorobku ma wiele publikacji na tematy turystyczne i historyczne. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi  i organizacyjnymi. Jest Honorowym Członkiem PTT i Honorowym Prezesem naszego Oddziału. Gratulujemy tak pięknego, turystycznego dorobku!

(ZS)

22.04.2018 WŁADYSŁAW ŁOBOZ I ZBIGNIEW SMAJDOR ZNAKARZAMI SZLAKÓW
Władek i Zbyszek ukończyli kurs znakarza szlaków zorganizowany przez Komisję Znakarską ZG PTT w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku w Zyndranowej w Beskidzie Niskim. Bazą kursu było Schronisko Studenckie SKPB Rzeszów. Program kursu obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kierownikiem kursu był Jerzy Piotr Krakowski – Przewodniczący Komisji Znakarskiej PTT, a kadrę szkoleniową stanowili Stanisław Tomaszek i Bolesław Stecz z PTT Tarnów. Kursanci w ramach szkolenia praktycznego wyznakowali sześciokilometrowy odcinek szlaku spacerowego z Zyndranowej do Jaślisk. W kursie wzięło udział 15 osób. Na zakończenie wszyscy pomyślnie napisali test sprawdzający wiedzę, otrzymując dyplomy ukończenia kursu oraz legitymacje i odznaki „Znakarza Szlaków”. 26.04.2018 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU BESKID PTT

Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień 26 kwietnia 2018 roku Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 o godz.17:15 – I termin, godz. 17:30 – II termin.

Proponowany porządek zgromadzenia:
 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Polityce Rachunkowości, w części dotyczącej wzoru sprawozdania finansowego PTT Oddział Beskid w Nowym Sączu
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2017.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za rok 2017.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Europejskiej 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 15. Wręczenie wyróżnień za staż w PTT
 16. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 17. Zakończenie zgromadzenia.

 Dokumenty będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą do wglądu w Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie merytoryczne jest dostępne na stronie internetowej Oddziału.


19.03.2018 PROJEKT GÓRSKI ODDZIAŁU PTT W TARNOWIE  "100 SZCZYTÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości zdecydowaliśmy, że uczcimy go wyjątkowo i najlepiej, jak potrafimy. W ten sposób powstał nasz nowy górski projekt „ 100 szczytów na 100-lecie niepodległości”. Poniżej zamieszczamy krótki regulamin projektu, zapraszając i zachęcając wszystkich członków Oddziału do przyłączenia się do naszej rocznicowej inicjatywy.
Celem projektu jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
1. Zdobywać można szczyty górskie leżące zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
2. Na listę zdobytych szczytów wpisywane będą te, na wierzchołku których stanęło jednocześnie minimum 3 członków tarnowskiego Oddziału PTT.
3. Szczyty mogą być zdobywane wielokrotnie, ale na liście będą znajdować się tylko raz, chociaż z uwzględnieniem kolejnych wejść.
4. W czasie jednego dnia wycieczkowego liczba szczytów mogących zostać zdobytymi jest nieograniczona.
5. Wejścia na poszczególne szczyty będą odnotowywane na stronie internetowej oddziału Tarnowa oraz na oddziałowym profilu FB
(tarnowskim)


8.02.2018  KURS ZNAKARZA SZLAKÓW GÓRSKICH

Komisja Znakarska PTT organizuje w dniach 20 – 22 kwietnia 2018 roku kurs Znakarza Szlaków Górskich. Przeznaczony jest on dla członków PTT, a liczba uczestników jest ograniczona maksymalnie do 15 osób. Bazą szkoleniową i noclegową będzie Schronisko SKPB w Zyndranowej w Beskidzie Niskim. W ramach szkolenia uczestnicy kursu znakować będą odcinek nowego, zaplanowanego szlaku Zyndranowa – Jaśliska. Koszt uczestnictwa około 50 zł od osoby przeznaczony będzie na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem. Kadrę szkoleniową stanowić będą doświadczeni znakarze: Jerzy Piotr Krakowski (PTT Mielec), Stanisław Tomaszek i Bolesław Stecz (PTT Tarnów).

Zgłoszenia i informacje: tel. 505 729 181, Jerzy Krakowski

Jerzy Piotr Krakowski,
Komisja Znakarska ZG PTT


31.01.2018   V KONFERENCJA PROGRAMOWA PTT


Zarząd Główny PTT organizuje w Wiśle w dniach 18 – 20 maja 2018 roku Konferencję Programową, na którą zaprasza członków i sympatyków Towarzystwa. Organizator oprócz panelu dyskusyjnego o kierunkach działania PTT na najbliższe lata proponuje też atrakcyjny program turystyczny. Przewidziany jest miedzy innymi spacer „Pętlą Cieńkowską”, zwiedzanie kompleksu skoczni i Galerii Sportowych Trofeów Adama Małysza oraz Zamku – Rezydencji Prezydenta RP. Koszt udziału w Konferencji wynosi 195 zł i obejmuje 2 noclegi, 2 śniadania, 2 kolacje i 1 obiad. Cena nie uwzględnia kosztów transportu, które będą uwarunkowane ilością chętnych. Podana zostanie po terminie zgłoszeń. Zapisy z wpłatą zaliczki 65 zł dokonujemy w Wakacyjnym Raju w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego. Czasu pozostało niewiele, więc prosimy o szybką decyzję.

Osoby które nie wybierają się na Konferencję, a  mają jakieś propozycje, uwagi czy też konkretne wskazówki do dalszego funkcjonowania PTT i chcą się nimi podzielić - proszone są o przekazanie tych uwag do wiceprezesów PTT/Beskid - Zbigniewa Smajdora lub Władysława Łoboza.


29.01.2018  XIX NOWOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ SĄDECCZYZNY

29 stycznia w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyło się kolejne Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny. Przybyłym na spotkanie życzenia noworoczne złożył ks. dr Marcin Kokoszka, poseł Andrzej Czerwiński, starosta nowosądecki Marek Pławiak, wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech oraz prezes NIT Andrzej Danek. Podczas spotkania samorządy powiatowy i miejski podpisały z Nowosądecką Izbą Turystyczną porozumienie o współpracy przy wdrażaniu projektu pod nazwą „Kulinarna Sądecczyzna”. Wręczono też „Podziękowania” instytucjom, podmiotom gospodarczym i samorządom „za wyjątkowe i nowatorskie działania na rzecz Nowego Sącza i Sądecczyzny w 2017 roku”. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem. Oddział PTT Beskid reprezentowany był przez Macieja Zarembę, Władysława Łoboza i Zbigniewa Smajdora.

                                                   

23.01.2018  II OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O GÓRACH POLSKI


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie po raz drugi organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Górach Polski. Tym razem przedmiotem konkursu są Góry Świętokrzyskie i polskie Tatry. Konkurs ma charakter indywidualny i organizowany jest w dwóch kategoriach: dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizator może dopuścić do konkursu uczniów z niższych klas. Zachęcamy Szkolne Koła PTT działające przy Oddziale Beskid aby zgłosiły swoich reprezentantów do konkursu w terminie do dnia 12 marca 2018 roku.  (ZS)


20.01.2018  SUKCES BIEGOWY LILIANNY NAZIMEK

W sobotę 20 stycznia podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro podsumowano Ligę Biegów Patriotycznych za 2017 rok. W myśl regulaminu, aby zostać sklasyfikowanym trzeba było wziąć udział w co najmniej dwóch z trzech następujących biegów na terenie Rytra: Biegu Wilczym Tropem na dystansie  4 km, II Biegu Kurierów Sądeckich na dystansie  11 km i V Biegu Niepodległości na dystansie 10 km.
Duży sukces odniosła reprezentantka Sekcji Biegowej PTT Lilianna Nazimek, która ukończyła wszystkie trzy biegi i w klasyfikacji generalnej kobiet zajęła znakomite 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy!
                                                                                                                                               (JAu)

12.01.2018 NOWY NUMER "BESKIDU"

Ukazał się najnowszy nr 1(74) pisma "Beskid" redagowanego przez Marię Dominik. Pismo posiada zmieniony format i po raz pierwszy wydrukowane zostało przez firmę "IPRESS STUDIO. Jak zawsze, "Beskid" mozna bezpłatnie otrzymać w "Wakacyjnym Raju" lub Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Jagiellońskiej. Niezależnie od tego, jest dostępny w wersji elektronicznej.

 Numer zawiera m.in. sprawozdania kół, klubów i sekcji za 2017 rok działających przy naszym Oddziale. Wywiady z młodym ale bardzo aktywnym w PTT przewodnikiem Pawłem Grońskim oraz z Maciejem Zarembą na temat jego turystycznych podróży na wszystkie kontynenty. Są także reportaże Wojciecha Szaroty i Marii Dominik z wyprawy nowosadeckiego PTT "Od Triglava do Castora" oraz wrażenia Anny Dominik-Krupy z wyjazdu na Kubę. No i kolejną pracę Bartłomieja Grzegorza Sali "Szekler, Polak - dwa bratanki". Zapraszamy do lektury.


11.01.2018 OPŁATEK PRZEWODNIKÓW W KAMIANNEJ


Gospodarze Pasieki Barć  Emilia i Jacek Nowakowie po raz kolejny zaprosili przewodników turystycznych z Nowego Sącza, Krynicy i Sanoka na tradycyjny opłatek. Ten wyjątkowy wieczór rozpoczęto mszą św. w intencji przewodników, celebrowaną przez proboszcza parafii w Kamiannej ks. Grzegorza Sowę, kapelana przewodników ks. Andrzeja Jedynaka oraz ks. Piotra Bartnika z Sanoka. Po mszy św., w Miodowej Kawiarence życzenia wszystkim  złożył gospodarz Jacek Nowak, po czym przewodnicy PTTK i PTT połamali się opłatkiem w atmosferze słów kolędy:

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
 Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory”Opłatkowe spotkanie uświetniły jasełkami dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bereście pod kierownictwem nauczyciela Mariusza Kłapacza, a chór działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej wystąpił z koncertem kolęd. Z tradycją przewodnickich spotkań opłatkowych związana jest od lat legendarna już drewniana beczułeczka i jej etatowy operator, podczaszy Jerzy  Gałda. Jej zawartość, jak w Kanie Galilejskiej, za sprawą gościnnych gospodarzy nigdy się nie kończy.
 (ZS)


6.01.2018 WYRÓŻNIENIA ZA STAŻ W PTT


Zarząd Główny PTT przyznał 42 członkom naszego oddziału odznaki i dyplomy za staż w PTT.
Wyróżnieni zostali:
 • Za 25 lat - Teresa Kowalczyk
 • Za 20 lat – Joanna (Dryla) Bogucka-Jurasović, Grażyna Świerczek, Iwona Kowalczyk-Tudaj, Łukasz Musiał,  Wacław Szarota, Wojciech Szarota, Marzena Musiał, Adam Bossy, Stanisława Pogwizd, Józef Gądek, Aleksander Jarek
 • Za 10 lat – Ludwik Józef Skruch, Maria Dominik, Beata Lorek, Iwona Kuna, Adam Kuna, Jolanta Augustyńska, Joanna Król, Małgorzata Cempa, Krzysztof Jedliński, Wacław Klimek, Małgorzata Przybylska, Wojciech Miszkurka, Katarzyna Citak, Jan Polak, Józefa Polak, Krystyna Smajdor, Maria Ogórek, Alicja Drwal, Ryszard Beba, Ryszard Wójs, Józef Bartkowski, Piotr Leśniak, Grzegorz Jędrzejas, Czesław Król, Piotr Meder, Zuzanna Lorek, Olga Bossy, Ewa Damian, Sławomir Głąbowski, Paweł Groński
Wyróżnionym gratulujemy wytrwałości i przywiązania do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
                                                                                                                                                                          (ZS)

3.01.2018  V ZIMOWE SPOTKANIA PTT W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zapraszamy członków PTT do licznego udziału w V Zimowych Spotkaniach w Górach Świętokrzyskich, połączonych z uroczystościami jubileuszowymi 15-lecia Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorzy zapewniają bardzo ciekawy program turystyczny i integracyjny. Zapisy i wpłaty dokonujemy w Wakacyjnym Raju, a nie bezpośrednio u Organizatora, jak sugeruje plakat. Zaliczkę wpłacamy przy zapisie, pełną kwotę do 20 stycznia 2018 r.


1.01.2018 NOWI PRZEWODNICZĄCY SEKCJI I KLUBÓW PTT BESKID


Sekcje i kluby PTT Beskid dokonały wyboru swoich przewodniczących. Klubem Szalonych Emerytów pokieruje nadal Barbara Michalik, a Sekcją Biegową Jolanta Augustyńska. W pozostałych sekcjach nastąpiły zmiany. Przewodniczącym Sekcji Wysokogórskiej został Stanisław Papciak, a Sądeckiej Grupy Rowerowej Aldona Mika. Sekcja Narciarska podzieliła się na dwa człony. Grupę zjazdową poprowadzi Robert Biernacki, a grupę biegową i backcountrową Paweł Kogut.          
  (ZS)